Skip to content


Jak zatrzymać dobrego informatyka w firmie?

Wyrażenie informatyk nie bez znaczenia znalazło się w temacie. To dlatego, że światek informatyczny jest już tak złożony, że dla wielu osób niekoniecznie go znających jest pojęciem uniwersalnym i zrozumiałym.

Przed tymi rozważaniami należy też uściślić, że „dobry informatyk” w firmie to osoba, która:

 • pod względem zawodowym zna doskonale swoje rzemiosło
 • dąży nieustanie do poszerzania swojej wiedzy
 • jest otwarta na nowe technologie i trendy zachodzące w sektorze IT
 • wykazuje dużą umiejętność tworzenia lub wdrażania rozwiązań informatycznych
 • potrafi sprostać rozwiązaniom, których nie zna
 • ma wizje rozwoju firmy w określonych ramach informatycznych
 • uwzględnia potrzeby firmy podejmując wyważone i ekonomicznie decyzje w zakresie doboru elementów informatycznych
 • zna doskonale strukturę organizacyjną firmy oraz ich zakresy obowiązków
 • zna co najmniej w stopniu podstawowym merytoryczny zakres pracy i działań na innych stanowiskach
 • zna co najmniej w stopniu podstawowym prawo w zakresie praw autorskich, licencjonowania, usług itp.
 • rozsądnie, z uwzględnieniem prawa, tworzy i kreuje zasady polityki bezpieczeństwa w systemie informatycznym
 • jest wręcz pedantyczna w swoich działaniach
 • jest komunikatywna
 • jest dyspozycyjna
 • musi być stanowcza w podejmowaniu decyzji.

Od „dobrego informatyka” nie trzeba oczekiwać , że będzie osobą, która:

 • wygrywa konkursy na najsympatyczniejszego pracownika
 • bez analizy przytakuje wszystkim decyzjom szefa
 • dokona cudów.

Taka osoba to nikt inny jak zaufana nieoficjalna „prawa ręka” szefa, alfa i omega od wszystkiego! Partner w zakresie rozwoju firmy, w niektórych przypadkach nawet decydent. Traktujący swoje miejsce pracy jako powołanie.

Czy można zatrudnić dobrego informatyka?
Rzadko się to zdarza od razu. Pomijam przypadki przechodzenia informatyka z firmy do firmy o takim samym profilu. Informatyk poznaje najpierw warunki pracy, nabywa wiedzę w zakresie możliwości i funkcjonowania firmy. Często nowo przyjęty informatyk poświęca swój początkowy czas zatrudnienia na tzw. robienie porządków. Niejednokrotnie jest to z korzyścią obopólną dla informatyka, ale i dla pracodawcy, czy też dla użytkowników systemu (mimo przejściowych problemów). Informatyk poznaje strukturę firmy i stanowiska pracy, zapoznaje się z dostępnym sprzętem i oprogramowaniem. Pracodawca z czasem zyskuje doświadczonego informatyka. Z końcem okresu czasowego zatrudnienia pracodawca powinien wymagać od informatyka raportu z zakresu wykonanych prac. To może też pomóc mu w ocenie jego przydatność.

Oczywiście najważniejszą kartą przetargową w zatrudnieniu dobrego informatyka jest wysoka pensja. Obecnie waha się ona w granicach od 5 do 8 tyś.zł/miesięcznie i jest wprost proporcjonalna do wielkości i możliwości finansowych firmy.

Gorzej, gdy firmy nie stać na wypłacanie gwarantowanej wysokiej pensji. Wtedy też, pracodawca może posiłkować się innymi dostępnymi środkami, które doprowadzą informatyka do głębszej analizy w sytuacji chęci zmiany miejsca pracy.

Możliwości jest wiele, począwszy od:

 • finansowego premiowania uzależnionego między innymi od zysków firmy (oprócz zbiorowego premiowania pracowników indywidualne nagrody finansowe, nagrody w postaci właściwych gadżetów itp.)
 • uzyskania dostępu do służbowego auta lub rozliczenie kilometrówki
 • uzyskania dostępu do służbowego telefonu komórkowego lub zwrotu kosztów prywatnego
 • dostępu do zawodowych szkoleń (zazwyczaj wybieranych przez informatyka, ale finansowanych przez firmę)
 • zwrotu kosztów organizacji wczasów rodzinnych
 • minimalizowanie stresujących warunków pracy

a kończąc na:

 • uznaniu zasług dla firmy (pisemnych podziękowań i pochwał np. za kreatywność, innowacje, pomysły racjonalizatorskie itp.)
 • ubezpieczeniach i leczeniu finansowanych przez firmę
 • ruchomego czasu pracy
 • posiłkach firmowych.

Powyższe rozważania można właściwie stosować do wszystkich grup pracowniczych niekoniecznie informatyków. Pracowników z wyraźnie wyższymi możliwościami należy doceniać i odpowiednio motywować. Generalnie tak wyglądać powinny relacje między pracodawcą, a pracownikiem w normalnie prosperujących i szanujących się firmach.

Kategoria: Artykuły, Wszystkie wpisy.

Tag: .


komentarze 3

RSS dla komentarzy do tego wpisu.

 1. Usługi informatyczne Kraków says

  Informatyk firmowy może zająć się sprawami strategicznymi dla firmy a nie tracić czas na bieżącą obsługę pracowników, użytkowników. Opieka nad infrastrukturą informatyczną w firmie to lwia część zadań etatowego informatyka. Taniej dla firmy zlecić usługi informatyczne zewnętrznej firmie outsourcingowej IT, która zapewni ciągłość działania biznesu.

  W pracy informatyka liczy się wysoka etyka pracy i wartości moralne którymi kieruje się w życiu zawodowym.Warto wybierać firmy informatyczne zapewniające poufność i uwzględniające w swojej pracy najlepsze praktyki światowe w zakresie IT.

  Firma outsourcingu informatycznego nie potrzebuje posiłków czy karnetów na basen, swoje zobowiązania wobec klienta wypełnia zgodnie z zapisami SLA w umowie na świadczenie usług informatycznych:-)

 2. Jaca says

  Życzę sobie i Tobie takich normalnych warunków pracy!
  Na marginesie myślę, że między wierszami jeszcze byś z chęcią coś dopisać 🙂

Continuing the Discussion

 1. usługi informatyczne linked to this post on 2010-05-04

  usługi informatyczne…

  U nas Pogotowie komputerowe Katowice przyjeżdża do klienta z reguły bardzo szybko od momentu zgłoszenia, cena takiej wizyty nie jest dużo droższa niż oferuje to standardowy serwis komputerów Katowice a niekiedy taka samo bądź niekiedy i niższa. Skorzys…Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.statystyka